لطفا صبر کنید ...وبلاگ

لیست کلاسیک

300327_736.jpg
14 تیر, 1399

تاریخچه فال قهوه
قهوه نوشیدنی 70% مردم دنیاست، و بسیاری از ملل از دیرباز به خواص گوناگون آن واقف بوده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین آن از این ماده،نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن ابداع شد که به آن فال قهوه نام داده شد.

قهوه بدلیل داشتن مواد غیر حلال و جامد همیشه مقداری ته نشین دارد و از آنجاییکه رسوب این مواد به شکلها و تصاویر مختلف شباهت دارد،به نحوی ارتباط بین سرنوشت نوشنده قهوه و این تصاویر،انگاشته و از اینجا قواعد فال قهوه پیدا شد.

تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که بین ملل نوشنده قهوه بسیار رایج و جاری است،حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.
اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود،لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند.
در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

باید توجه داشت که شکل بروج می بایست در فنجان تقریبا مشخص بوده باشد.البته وضوح تصاویر در بقیه موارد آنچنان اهمیتی ندارد ولی شکل بروج و نشان دهنده ذات و ساخت درونی فرد می باشد و می بایست واضح و روشن باشد.در تفسیر فنجان شکلهای تیره ملاک می باشند ولی بعضی افراد به اشکال سفید نیز توجه می کنند.

معمولا ته فنجان را در محل دل و پیرامون محل وقوع حوادث و وقایع می دانند؛طول تصاویر نشانه طول واقعه است؛ از کف فنجان تا لبه آنرا طول یک عمر به حساب می آورند؛ مثلا اگر آبشاری دیدید که ارتفاع آن تا لبه فنجان آمده باشد نشان دهنده این است که موفقیت تا آخر عمر ادامه دارد؛اگر وسط دیواره فنجان باشد موفقیت تا نیمه زندگی ادامه خواهد داشت.

فال قهوه
فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

فال نعلبکی
آماده کردن قهوه ته نشین شده
مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود. کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود. بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.

با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید. اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.کسی که فال قهوه می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند. اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند. به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود. تعبیر یک شکل مت

ال فنجان
کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند. سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود. بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود. بعد از فنجان نوبت نعلبکی است. اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود. و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.

اخطارهای مهم فال قهوه
1. در فال قهوه فقط یک نیت می شود.
2. برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.
3. اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.
4. نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.
5. یک فال قهوه دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.
6. فنجانی که برای فال قهوه گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.
7. برای گرفتن فال قهوه ،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.

 

 


photo_2016-03-06_02-58-17.jpg
12 تیر, 1399

آموزش تصویری فال تاروت و فال قهوه
امروز بشما آموزش می‌دهیم که چگونه خودتان فال تاروت و فال قهوه بگیرید، خیلی ها هستند که برای شان جالب است که خودشان بتوانند کارهایی از قبیل فال گرفتن را انجام بدهند بهمین جهت هم ما بشما خواهیم آموخت که چگونه از اسرار این دو فال پر طرفدار آگاه شوید.

یکی از قدیمی ترین روش‌هاي پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده است. از کارت هاي فال تاروت نه تنها برای پیشبینی و آینده بینی استفاده می شده است.

فال تاروت «fale taroot» چیست ؟
یکی از قدیمی ترین روش‌هاي پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده است. تاروت در گذشته بیشتر مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن رزمان گرفتن فال تاروت در کارت ها تعمق کنید تا معنی دقیق کارت ها در ذهنت ان بماند

یک دسته کارت تاروت شامل 78 کارت است که می‌توانید خودتان نیز آن را درست نمایید. نوع، کیفیت، اندازه کارتها اهمیت ندارد، برای اینکار می‌توانید از ورق مقوای محکم استفاده نموده و 78 شماره یک اندازه ببرید حالا کارت ها را نقاشی کرده و نام آن را در زیر آن به‌صورت پارسی یا لاتین بنویسید.

زمان انجام کار می‌توانید در کارت ها تعمق کنید تا معنی دقیق کارت ها در ذهنت ان بماند. به گزارش پارس ناز کارت هاي تاروت از دو گروه تشکیل می‌شوند : سری بزرگ شامل 22 کارت و سری کوچک شامل 56 کارت، سری بزرگ کارت ها به مسائل مهم و ریشه دار نیت مطرح شده میپردازد و سری کوچک کارت ها در تفسیر فال شما به مسائل کوچک و کم اهمیت تر می‌پردازد.

روش انجام فال تاروت

ا ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌هاي زیادی را دریافت می کنند

برای انجام فال تاروت ابتدا باید کارت ها رابا هم مخلوط کرده و سپس انها را بر بزنید

برای انجام فال تاروت ابتدا باید کارت ها رابا هم مخلوط کرده و سپس انها را بر بزنید و اینکار را تا زمانی که احساس کنید بر زدن کافیست ادامه دهید. اگر برای شخص دیگری فال میگیرید از او بخواهید با دستانی که با آن مسلط نیست «یعنی اگر راست دست است با دست چپ و اگر چپ دست است با دست راست» کارت ها را کات نماید یعنی کارت ها را از وسط به دو قسمت تقسیم کرده و کارت هاي پایینی را بر روی کارت هاي بالایی قرار دهد.

بُر زدن کارت ها
بر زدن به این معناست که کارت ها را با هم مخلوط کنید و یک کارت از میان کارت ها بکشید و روی کارت هاي بالایی بگذارید و اینکار را چندین بار تکرار میکنید و توجه کنید که پشت کارت ها رو بشما باشد.

مراحل انجام فال تاروت و نحوه انتخاب کارت ها

انتخاب کارت هاي تاروت همیشه باید پس از انجام یک مراسم کوچک انجام شود

انتخاب کارت هاي تاروت همیشه باید پس از انجام یک مراسم کوچک انجام شود، زمانی که برای دریافت پاسخ سوالتان یا پیشگویی به کارت هاي تاروت مراجعه میکنید به آن لحظه گرفتن فال حالت زیبایی از مراقبه بدهید. کارت هاي تاروت را در پارچه زیبا و پررنگی قرار داده «از رنگ هایي مانند بنفش، قرمز یا لاجوردی استفاده کنید» ودر درون جعبه اي نگه داری نمائید.

زمانی که خواستید فال بگیرید کارت ها رابا آرامش از درون جعبه و سپس پارچه خارج کنید و انها را بُر بزنید و پس از این‌که احساس کردید کارت ها کاملا مخلوط شده اند انها را بسته به نوع فال تان انتخاب کنید. درصورت تمایل و برای تمرکز قویتر میتوانید شمع و عودی نیز روشن کنید و به فضا رنگ و بویی خاص ببخشید. همیشه از دست چپ تان که به بخش ناخودآگاه و شهودی مغزتان مرتبط است برای کشیدن کارت ها استفاده نمائید.

سوالاتی که از کارت هاي فال تاروت می‌شود در حقیقت سوالاتی است که از ناخودآگاه فرد پرسیده می‌شود و هر چقدر سوالات و نیت شفاف تر و مختصر تر باشد تاروت بهتر خواهد توانست معرفت ناشی از ضمیر ناخودآگاه فرد را انعکاس دهد.

قبل ودر حین کشیدن کارت ها چشمان تان را ببندید و عمیق و آرام نفس بکشید، همین طور که دست هاي شما رو کارت ها حرکت میکند به‌ صورت یک کانال عمل کرده و به کارتی که هم زمان با انرژی شما هماهنگی دارد مرتبط میگردد.

به دست خود اعتماد کنید و کارت را بکشید. گاهی در حین بُر زدن کارت ها کارتی از دسته کارت ها بیرون پریده و روی زمین میوفتد، به اینگونه کارت ها که خودبخود ظاهر می‌شوند توجه نمائید زیرا اغلب پاسخ پرسش شما را در خود دارند.

برای تفسیر کارت ها از قدرت درک و فهم تان بهره بگیرید، کارت ها می توانند برای اشخاص مختلف تعابیری متفاوت داشته باشند، تعبیر کارت ها را بخوانید اما در عین حال دقت کنید که حس تان را نیز دخالت دهید.

فال تاروت 7 کارتی
راحت ترین راه برای گرفتن فال تاروت به خصوص فال تاروت روزانه این است که یک کارت انتخاب کرده و به پیشنهادات آن توجه نمائید ولی در صورتی که خواهان اطلاعات روشن تری هستید فال زیر بشما پیشنهاد میشود. فال زیر یکی از رایجترین انواع فال تاروت می‌باشد و برای انجام مشاوره و نظرخواهی یا برای اطلاع از گذشته، حال و آینده کاربرد دارد.

کارت اول :
نشان دهنده گذشته و اتفاقاتیکه بر نیت شما تاثیرگذارند.

کارت دوم :
نشان دهنده وضعیت کنونی شما میباشد.

کارت سوم :
نشان دهنده آینده اي که نزدیک است.

کارت چهارم :
نشان دهنده افکار و دیدگاه شما نسبت به نیت تان است.

کارت پنجم :
نشان دهنده شخصیت افرادی که به نیت شما مرتبط هستند.

کارت ششم :
نشان دهنده اتفاقات مثبت یا منفی غیر منتظره در رابطه با نیت شما می‌باشد.

کارت هفتم :
نشان دهنده جواب نهایی نیت شما میباشد.

 


فال-قهوه.jpg
13 اردیبهشت, 1399

فال تلفنی قهوه

فال تلفنی قهوه تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

تاریخچه قهوه و فال تلفنی قهوه:
قهوه پرمصرف ترین نوشیدنی گرم موجود دنیاست. فراتر از نیمی از مردم جهان از قهوه بعنوان نوشیدنی آرامش بخش استفاده می کنند. قهوه به دلیل وجود ذرات کوچک که در آب حل نمی شوند بصورت کامل سرو نمی شود و همواره مقداری از آن در ته فنجان باقی می ماند. بسیاری از مردم اشکال بوجود آمده در ته فنجان را نوعی رابطه با کسی که ان را نوشیده است می دانند و آن را نوعی پیشگویی نسبت به آینده فرد مورد نظر می دانند.

در میان حالتهای بوجود آمده در فنجان, اشکال بروج ۱۲ گانه و فلکی مهمتر هستند و برای پیشگویی دقیق، فالگیر باید توجه و تسلط کاملی نسبت به این مفاهیم داشته باشد.وضوح تصاویر بروج که نشان دهنده ذات درونی فرد است اهمیت دارد اما دیگر تصاویر اهمیت زیادی ندارد. در تفسیر اشکال، نقاط تیره مورد توجه است در حالی که برخی افراد به نقاط سفید هم توجه دارند.

طریقه انجام فال تلفنی قهوه:

ابتدا شما باید یک فنجان قهوه برای خود تهیه نمایید. توجه کنید که قهوه مربوط به این فال از نوع قهوه ترک است. قهوه را نوش جان کنید ولی بگذارید کمی از آن در انتهای ظرف باقی بماند سپس نعلبکی را روی فنجان بگذارید و آن را سریع برگردانده و در جای ثابت قرار دهید تا کمی داخل فنجان خشک شود و اشکال آن شکل گیرند. حال می توانید با توجه به شکل های موجود در فنجان و سمبل های ذکر شده در پایین این صفحه فال قهوه خود را تعبیر کنید ، یا باما تماس بگیرید.

فال تلفنی قهوه

 

در فال قهوه که افراد مختلفی ان را به صورت و شیوه های گوناگونی انجام می دهند باید گفت که ساده بوده و در مواقعی که افراد قهوه می خورند از لیوان یا فنجان مورد برای این کار استفاده می کنند. برخی بر اینده نگرب فال قهوه معتقدند بر این باورند که می توان به وسیله این فال از اینده خود مطلع شده و از وقوع بعضی از حوادث جلوگیری کنند. روش نوینی که در فال قهوه وجود دارد نسبت به دیگر فال ها باعث شده افراد بیشتر از این مدل استفاده نمایند. علت اینکه فال قهوه انجام می شود گاهی اقات به علت وقت تلف کردن و حتی یک سرگرمی به کار گرفته می شود. یک عده نیز به دلیل ساده لوحی افراد فال قهوه را برای بدست اوردن پول مورد استفاده قرار می دهند ولی عده ای نیز این کارها را خرافات دانسته و برای ایجاد یک اینده روشن فال قهوه را در صدد کار قرار نمی دهند حتی اکثرا ان را انجام نمی دهند. برای اینکه فال قهوه را جذاب جلوه دهند در فنجان قهوه برای افراد حرف هایی را سر هم می کنند و با گفتن این حرفا فرد را خوشحال کرده و جیب او را خالی می کنند.

فال قهوه

امروزه در میان مردم فال قهوه از هیجان بالایی برخوردار است و کمتر دیده شده فردی به کافی شاپ رفته بعد از خوردن قهوه فال نگیرد و افرادی که خبره این کار هستند به راحتی دیگران را گول می زنند. گزینه ای که در فال بیشتر از دیگر موارد برای مردم جذاب تر است این بده که ان را از روی قطراتی که در ته فنجان مانده فال مورد نر را می خوانند و با گفتن اشکال مختلف و اینکه هر کدام چه چیزی را اعلام می کنند می توانند اغلب افراد را خوشحال کرده و عده ای را نیز ناراحت نمایند. فال قهوه را بیشتر خانم ها می گیرند و زمانی که افراد حرفه ای با گفتن اینکه یک مرد با اسب سفید به سمت ان ها می اید فورا می توانند ان ها را خام کنند و هزینه های گزافی را تقبل کنند. در وحله اول زمانی که فردی به شما می گید که فال قهوه برایتان می گیرد ازخودتان بپرسید که چه منظوری دارد. اگر دیدید که قصد و هدفش اخاذی بود سعی کنید از او دوری کنید و دیگر در این بابت پیش او نروید. انگیزه و نیت کسی شوم بود این کار عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد و سبب می شود هر چه در راه گرفتن فال قهوه راحت عبور کنید و ان را ساده در نظر بگیرید افراد سود جو از این سادگی شما سوء استفاده کنند و شما نیز به راحتی هر چه دارید را ببازید. فال قهوه در زمان های قدیم نیز در میان مردم بوده و هنوزم جایگاهش را دست نداده است. عده ای می گویند که فال قهوه با کلاس بده هر کسی نمی تاند برای خود ان را انجام دهد ولی باید گفت این گونه خرافات کاری نداشته و همه مدل انسان اعم از کودک تا بزرگسال می توانند فال قهوه را انجام دهند زیرا نه مدل سختی دارد که نشود ان را انجام داد و نه اینکه در این راه چیزی به ادم می دهند فقط گاهی اوقات یک دلخوشی کاذب برای عده ای به دنبال دارد. یه سری هستند به محض اینکه با افراد فالگیر که مخوصا فال حاف می گیرند روبه رو می شوند از خود بی خود شده و عنان را از کف داده و همه جوره خودان را در اختیار این افراد شیاد می گذارند و ان ها نیز تا می توانند این ها را تیغ زده و حساب ویژه ای روی ان ها باز می کنند.

فال تلفنی قهوه

سعی کنید هیچ گاه خودتان را دست کم نگیرید و با استفاده از فال قهوه برای ایندتان تصمیم نگیرید زیرا تا انساس خودش در هر زمینه ای که هست تلاش نکند نمی تواند به شایستگی های خود پی ببرد و برای خود و انیده ای که پی رو دارد تصمیم بگیرد. زمانی که برای کار و تلاشی که برای ان انجام می دهید ببینید که این چیزها همان حرف هایی است که در فال قهوه زده ده یا اینکه این ثمره ان چیزی است که خودتان بروز می دهید و در زمینه این کار بیهوده که انجام داده اید پیشمان می شوید که باید گفت پشیمانی سدی ندارد. به همین دلیل تا می توانید از هر گونه فال به خصوص فال قهوه دوری کنید زیرا این باعث یک سری توهمات می شود و فرد با رویا پردازی نمی تواند منطقی عمل نماید. بحث رویا با واقعیت زمین تا اسمان تفاوت داشته و اگر فرد به فال قهوه دلخوش کند شب و روز دست از تلاش کشیده و زمانی که می بیند که این کار را بیهوده انجام داده بسیار از خود ناراضی می شود که فرصت های زندگی را دست داده و دیگر راه برگشتی برای باقی نمانده است. برای فال قهوه تا می توانید به عنوان سرگرمی از ان یاد کنید و برای بازی کردن و خنده و شادی از ان استفاده نمایید. هدف فال ها مخصوصا فال قهوه این بوده تا افراد در زمینه اینده نگری بتوانند ایده هایی را که مد نظرشان است به این فال ها تطابق دهند نه اینکه ان را به کلی برای خودشان در نظر گیرند و به این بیندیشند که این حرفایی که از طریق فال قهوه گفته شده را به عنوان اینده نگری واقعی خود در نر گیرند. گاهی اوقات یک سری هستند که بعد از اینکه فال قهوه را گرفتند با خود می گویند که ایا این کار واقعا درست است و یا فقط وقت خودشان را گرفته اند. باید گفت که این روش سبب می شود که فقط یک حرف های امیدوار کننده که اصلا هم صادق نیستند و هیچ دنباله ای ندارند بشنوند و نتوانند برای زندگیشان انگیزه ای داشته باشند. بنابراین این توصیه را از ما بشنوید و برای اینده تان به خوبی نصمیم بگیرد و دل به این فال قهوه خوش نکنید زیرا این کارها سبب سردرگمی فرد شده و او دیگر هیچ تلاشی نمی کند و با خود می گوید من که فالم خوب امده است پس اینده ام حتما تضمین می باشد.

فال تلفنی قهوه

فال تلفنی قهوه تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان


فال-قهوه-تلفنی-کرج-فردیس-مارلیک-768x1024-1.jpg
13 اردیبهشت, 1399

بهترین فال قهوه تلفنی

 

بهترین فال قهوه تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

بهترین فال قهوه تلفنی

در این قسمت راجع به فال و فالگیری و بهترین فال قهوه تلفنی صحبت میکنم و هدف من رفع ابهاماتی در مورد موضوع فال است که در ذهن عموم مردم وجود دارد.

رفع این ابهامات و روشن شدن نحوه تفال زدن مقدمه ای خواهد بود برای پرداختن به موضوع اصلی صحبت ما یعنی چگونگی تحقق توانایی های فوق بشری نظیر خواندن افکار روشن بینی و …

فال و فالگیری موضوعی است که همه ما کم و بیش با آن سرو کار داشتیم و این سوال همیشه بی پاسخ باقی مانده که : آیا شما واقعا به فال اعتقاد دارید یا خیر؟ آیا فال علم است یا خرافات ؟ آیا فالگیران شیادند یا عالم به علوم غریبه ؟ شما فال را فقط یک سرگرمی می بینید با به فال اعتقاد راسخ دارید؟ یا اینکه به بعضی فالها اعتقاد دارید؟

این پدیده در اعصار مختلف و اقصی نقاط جهان به گونه های مختلف وجود داشته و دارد. فال بودا درهند، فال ای- چینگ در چین، فال قهوه یا فال ورقهای تاروت در اروپا از جمله فالهای بسیار معتبر جهانی هستند که جزو اسناد تاریخی سرزمینشان بشمار می آیند در کشور ما هم فال حافظ و استخاره با قرآن از احترام و اعتبار ویژه ای برخوردارند.
البته فال های بسیار دیگری هم هستند که در جهان فراوانند مانند فال اعداد، حروف ابجد یا تفال با خوراکیهایی مثل چای ، نخود و …

حالا زمان آن رسیده با مطالعه این قسمت ، یکبار برای همیشه تکلیفتان با فال و فالگیری روشن شود و یک دیدگاه علمی نسبت به آن پیدا کرده و ابهامات مربوط به آن برایتان بر طرف شود و پاسخ سوالات بسیاری را که ممکن است در این خصوص در ذهن شما هم باشد دریابید .

واقعیت بهترین فال قهوه تلفنی:

میتوان فال را اینطور تعریف کرد که فال روشی برای شناخت آینده است ، نهیبی به آینده زدن و آگاهی پیدا کردن از آنچه قرار است رخ بدهدو یا رخ ندهد و آیا میتوان از آینده خبری آورد؟ آیا آینده را میتوان بیان کرد؟

عموما برای این فال میگیریم که از اتفاقی که در آینده ممکن است رخ بدهد باخبر بشویم اما آیا فال میتواند از آینده به ما خبری بدهد؟؟برای پاسخ دادن به این سوال به آموخته های خود مراجعه میکنیم .

ما از راز قانون جاذب فهمیدیم که تخته سیاهی در آسمان نیست که آینده ما را در آن نوشته باشند و سرنوشت ما به دست خود ما نوشته میشود و این نوشته ای نیست که ما مجبور به اجرای مفاد آن باشیم.

آینده در دست ماست و برای نگارش آن مختاریم پس ما معتقدیم آینده نوشته نشده سرنوشت و تقدیر هم اکنون درحال نگارش است پس کسی نمیتواند از آنچه نوشته نشده به ما خبری بدهد اما از جهت دیگر هم نمیتوانیم منکر پیش گویی های بزرگ تاریخ بشری هم بشویم .

از تاریخ عهد باستان و به گواه قران مجید و تورات و دیگر کتب مقدس داستان موسی و فرعون را شنیده ایم که چگونه منجمان فرعون را از تولد موسی با خبر کردند و پس از آنکه مادرش او را به رود نیل انداخت تا زمانی که موسی در کاخ فرعون بزرگ شد و سر انجام کاخ فرعون را نابود کرد منجمان تمام این وقایع را از پیش به فرعون گوشزد کرده بودند.

همینطور منجمان درمورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی های دقیقی داشته اند که به هیچ عنوان نمیتوان نقصی درآنها یافت و این حقایق را زیر سوال برد.

در تاریخ جدید هم با وجود پیشگویان بزرگی مانند “نوستراداموس” که هزاران پیش گویی وی از انقلاب فرانسه ،جنگهای جهانی تا وقایع 11 سپتامبر به واقعیت پیوسته یا عارف بزرگ ایرانی “شاه نعمت الله ولی” که تاریخ کشور عزیزمان را به نیکی پیشگویی کرده نمیتوان منکر این شد که افرادی در گذشته توانسته اند آینده را به خوبی بینند .

وجود این شواهد علنی ما را با این سوال اساسی مواجه میسازد که اگر آینده نوشته نشده پس این پیشگویی ها چگونه صورت گرفته است و چگونه میتوان از آینده باخبر شد؟
پاسخ این سوال میتواند برای ما ماهیت فالهایی که درست و صحیح جواب میدهند را نیز روشن میکند.

بازهم برای پاسخ دادن به این سوال اگر به قانون جاذبه مراجعه کنیم با این اصل مواجه میشویم اگر چیزی را در ذهن خود باورکنیم آن چیز بزودی در دنیای واقعی ما نمایان خواهد شد پس وقایع بازتاب باور انسانها هستند.

آینده چیزی نیست جز ادامه روند قانون جاذبه به عبارت ساده تر بچه های امروز در فکر ما پدران واقعی فردا هستند بنابراین اصل میتوانیم رخدادها را از روی باورها پیشگویی کنیم .

در واقع کاری که یک فال خوب انجام میدهد روشن ساختن باورهای ماست که در ضمیرناخوداگاه ما پنهان شده و به عبارت دیگر: آینده ای که فال برای ما پیشگویی میکند از ضمیر ناخوداگاه ماست نه سرنوشت ما و فال گیری نوعی کشف درون شماست .
در انجام یک فال ما ذهنیت خود را روشن میکنیم ذهنیتی که با باور رخدادها هماهنگ یا در تعارض است.

از قانون جاذبه بیاد دارید که تصویر ذهنی ما نسبت به هر چیزی اگر به شکل باور بود رخ میداد مثلا اگر تصویر ذهنی ما این بودکه سال بعد یک خانه شخصی خواهم داشت این باور رخ میداد اما اگر تصویر ذهنی ما این بود میخواهم سال آینده یک خانه شخصی داشته باشم این باور منجر به رخداد نمیشد .

در واقع پس از انتخاب یک فالنمای درست که همه حالات یک رخداد را درخود دارد مثل “ای- چینگ”، مهمترین کاری که باید برای گرفتن فال انجام دهیم این است که آنچه آرزوی ماست را خوب تجسم کنیم و روی آن هنگام گرفتن فال خوب تمرکز کنیم.

البته این شرط برای گرفتن فال توسط خودمان کافی است اما اگر شخص دیگری برای ما فال می بیند می بایست شرایط ویژه ای را رعایت کند از جمله اینکه در هنگام گرفتن فال، فالگیر از نظر روحی و جسمی در حال ریلکس باشد و خلاء ذهنی در خود ایجاد کند مثلا با مدیتیشن تا بتواند مانند یک آینه تمیز ذهنیت ما را به تفسیر فال منعکس کند نه مخلوط ذهن خودش را با ما .

بعضی فالنامه های حافظ که تفسیر صحیحی شده اند یا کتاب ای- چینگ یا تست پاندول بوعلی سینا نیاز به علم خاصی برای آموختن ندارند و براحتی هر کسی میتواند با اندک دانش اجرای صحیح فال، تفالی بزند .

 

 

بهترین فال قهوه تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان


آخرین مقالات

logo-white-footer

فال قهوه

کلیه حقوق این قالب برای فال قهوه محفوظ می باشد