لطفا صبر کنید ...وبلاگ

لیست کلاسیک

290199975-parsnaz-com.jpg
18 تیر, 1399

تفسیرفال قهوه

آب

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آبشار

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان

موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آتش

از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آتش افروخته

نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

آتش بازی

مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

آتش فشان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آتش کوتاه

نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

آدم

اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهید داشت.

اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان.

اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

آسیاب

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.


آفتاب

سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

آهو

همسر با وفا ،بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ابر

بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. گذشتن و عبور از سختیها

ابرو

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

اتاق

نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

اتومبیل

دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

اردک

سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

اره

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

اژدها

با بزرگان و صاحب منصبان ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی– هشدار

اسب
آرزو ،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند.تغییرات در وضع زندگی
اسب سوار
مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
استخوان
نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

انار

صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

انجیر

نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.
انسان
بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.
دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری
دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.
دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج
دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی
دست در دست بودن دو مرد رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.
انسان در حال سجده

شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

انسان در حال دعا کردن

دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انگشت

علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انگشتری

از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگور

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

بادام

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.
باد برن
دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
بادمجان

غم و اندوه

بار و اندوخته

پس انداز

باز

آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

بالن

توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

ببر

دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

برج

تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

بسته

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

بشکه

دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

بطری

مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

بیل

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

بینی

قدرت تشخیص – حس فعال

پا

عمری کوتاه و زود رس و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
پارو
زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
پاکت

در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پر

تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

پرچم

آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید _ خطر

پرده

کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.
پرستو
خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.
پرنده

خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید _ خبر دهنده بخت و اقبال است

اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.

پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پروانه

در خیال و اندیشه بر سر می برد _ عاشق، بلند پرواز _حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی

پل

عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پلکان

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

پلنگ

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پنجره

نشانگر چشم است

پنجره بسته : ناامیدی میرساند.

پنجره باز: یك شكست خوش عاقبت

پنجه

خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

پول

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد.

پیمانه

نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

تاج
یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن
تبر

مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تپه های منفرد

خطرات – دوستان بد

تخت خواب

ازدواج – کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تخم مرغ

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

ترازو

نشانه عدل و انصاف است ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

توپ

به زندگی سخت و بدون ثبات _ بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش

تیر

حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

تیر و کمان

تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

جاده

سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

جارو

خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد.

جام

جمع شدن دوستان قدیمی ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان.

جانور،هیولا
حوادث ترسناک
جعبه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

جناغ

رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

چادر

حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

چاقو

طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی _ دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

چتر

از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. محافظت و ایمنی در برابر خطرها

چترباز : یاری و کمک

چتر بسته : نرسیدن یاری و کمک

چتر نجات

برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

چراغ

کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش.

چرخ

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

چشم

حسادت و چشم خوردن ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید.

چغندر

غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

چکش

در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
چمدان
به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند
چنگال

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

چوب

نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است.
چهارگوش
گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.
حب

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

حصار

در بند قرار گرفتن

حلقه

خواستگاری و نامزدی ، ازدواج خوشبخت شدن _ انجام یك معامله

حلقه شکسته

نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
حلقه گل
غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها
حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد

میل به داشتن فرزند تحقق مییابد
حوض

علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.
خانه
رو به راه بودن کارها، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
خانه ای داخل درخت : ازدواجی خوشحال کننده
خانه ای در محلی خلوت : میراث
خرچنگ

بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

خرس

دشمن بدطینت ، تند خو ، متکی به کسی یا چیزی

خرگوش

زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

خروس

شانگر شهوت و غرور است ، نوید و مژده،کاری خیر
خط
سفر، یك پروژه
خط تخم مرغی مقطع

پایان امید – نامه – رسیدن مهمان
خط دراز
زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه
خط کج
به دوستی های ساختگی و ظاهری
خط مستقیم بلند

زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند _ درآمدی متوسط
خط مستقیم شکسته
بیماری
خط مستقیم کوتاه

زندگی آرام – خوش و متوسط

خط مستقیم مقطع

خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

خط مشخص و واضح

موفقیت آمیز بودن

خط منحنی

دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

خط منکسر (شکسته)
کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس _ مشقت و بی پولی
خفاش

شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

خنجر

خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

خورشید

روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

خیمه

تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

داس

با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

دامن

رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دانه تسبیح

عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
در
کار با ادارات دولتی _ حفره مقعد
درخت
فراوانی، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری
درخت کاج
موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
دست

دوستی و مهربانی ، آنرا با مهربانی بپذیرید.

توانمندی در عمل ، قدرت

دستبند

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دستهای دراز

حماقت – بی اعتقادی

دندان

دلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

دود

گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

دهان

سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، بازگو شدن نا گفته ها

دیگ

صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

دیوار

مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
راه
به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.
به تعداد آنها راه های که انجام می دهد.
اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد
اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.
رختخواب
رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.
روباه

حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

ریسمان

عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
زن
رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی
زنبور

شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

زنبور عسل

مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

زنگوله

دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان

ساعت

نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

سپر

پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

ستاره

مقام و منزلت ، بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن _ شانس

سد

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

سر انسان با دو دست دراز

جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
سر شیر
برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی
سطل

مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

سکه

رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

سگ

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار.

سگ دونده : دریافت خبری خوب

سگ خوابیده : تنبلی و شوخی بی مزه.

سوسک

قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی.

سوزن

دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

سوسمار

دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

سنجاب

جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
سه پایه
حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سیب

صاحب فرزند شدن ، خبر خوشی از راه دور دریافت کردن.

شاخ

موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

شانه

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید.

شتر

ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

شتر مرغ

مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

شطرنج

تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

شکل نا مشخص

قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

شلوار

آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود
شلوغی
شرکت در یک اجتماع
شمشیر

مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

شمع

شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

شهاب

خبر های غیر منتظره – امیدواری

صخره

خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

صدف

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

صلیب

پیروزی در یك كار سخت _ مرگ یکی از دوستان یا فامیل

صلیب و تاج

مورد توجه مطلوب واقع شدن

صندلی

محبت و دلگرمی ، هدیه گرانبهایی دریافت میکنید. به بهتر شدن کارها ،تمام شدن کاری _ ارتقا در کار – ریاست

صورت انسان

فال خوب و ازدواج

طاووس

شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود _ فخر فروشی _ غرور
ظرف غذا

روزی و برکت – مهمانی

عبادتگاه

نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

عصا

ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه – یاور ، متکی به چیزی بودن

عقرب

جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

عینک

افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

فرم تخم مرغی

بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فشنگ

خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

فنجان

در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

فندق

آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

فیل

موفقیت ، سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید.

قارچ

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

قایق

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

قرص

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

قطار

مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

قفل

موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

قفل و کلید

پیدایش راه حل – ازدواج

قلب

روابط عاطفی

قلم

رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قو

سمبل وقار ، متانت در رفتار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق

قوری

خادم و خدمتگذار ، حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قیچی

جدائی و دوری ، اختلاف خانوادگی.

کاسه

رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

کت

گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

کتاب

گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز او را ترک نکنید _تحصیل _ تفکر

کرم

گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

کژدم

دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

کشتی

بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

کفتار

نشانگر پلیدی و ناپاکی ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

کفش

برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد

برای زن قوت و نیرومندی می باشد ،

ارثیه_ مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

کوزه

با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

کلاغ

حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

کلاه

رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

کلید

حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت

کمان

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی
کوه
از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
گاو

فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

گربه

نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، طنازی ظرافت در رفتار ، ریا کار و خائن

یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

گردن بند

عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.
گل
شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی
گلابی

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

گندم

روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

گوسفند

زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود _ به معنای نذر است.

گوش

نصیحت پذیری – خبر های تازه

لامپ

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

لب

نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید.

لکه های روشن

روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

لوبیا

صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.
مار
دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند _ امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

ماه

عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواج میکنید _ ناراحتی روحی و روانی
ماه تمام به ماجراهای عشقی.
ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.
ماهی
موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت _ پولی _ سعادت موقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

مثلث متساوی الاضلاع

موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

مستطیل

در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

مسواک

مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش و احسان می کند.
مربع
میراث و سود _ بهره
مرغ

به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

مرغابی

پاکی و عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

مگس

نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید

مورچه

نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید _ باغیرت بودن

موش

دشمنی و خیانت _ غیبت _ ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.

موش(صحرایی): دزدی

میخ

تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید.
میز
به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
مهر و سجاده
دعا – نذر – نیت خیر
میمون

زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
ناقوس
خبر گرفتن
نامه

در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نان

سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

نخود

نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

نرده بام

موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است. پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی.
نعل

محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است
نوزاد
رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده
نهنگ

خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل
نیزه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی
هدهد

خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

هواپیما

مسافرت طولانی و دلپذیر، نشانگر راه سریعی است به هدف ـ سفری ناگهانی _ خبر از مسافر

هیزم

سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

V (انگلیسی)

پیروزی و موفقیت


فال-قهوه-تلفنی-کرج-فردیس-مارلیک-768x1024-1.jpg
13 اردیبهشت, 1399

بهترین فال قهوه تلفنی

 

بهترین فال قهوه تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

بهترین فال قهوه تلفنی

در این قسمت راجع به فال و فالگیری و بهترین فال قهوه تلفنی صحبت میکنم و هدف من رفع ابهاماتی در مورد موضوع فال است که در ذهن عموم مردم وجود دارد.

رفع این ابهامات و روشن شدن نحوه تفال زدن مقدمه ای خواهد بود برای پرداختن به موضوع اصلی صحبت ما یعنی چگونگی تحقق توانایی های فوق بشری نظیر خواندن افکار روشن بینی و …

فال و فالگیری موضوعی است که همه ما کم و بیش با آن سرو کار داشتیم و این سوال همیشه بی پاسخ باقی مانده که : آیا شما واقعا به فال اعتقاد دارید یا خیر؟ آیا فال علم است یا خرافات ؟ آیا فالگیران شیادند یا عالم به علوم غریبه ؟ شما فال را فقط یک سرگرمی می بینید با به فال اعتقاد راسخ دارید؟ یا اینکه به بعضی فالها اعتقاد دارید؟

این پدیده در اعصار مختلف و اقصی نقاط جهان به گونه های مختلف وجود داشته و دارد. فال بودا درهند، فال ای- چینگ در چین، فال قهوه یا فال ورقهای تاروت در اروپا از جمله فالهای بسیار معتبر جهانی هستند که جزو اسناد تاریخی سرزمینشان بشمار می آیند در کشور ما هم فال حافظ و استخاره با قرآن از احترام و اعتبار ویژه ای برخوردارند.
البته فال های بسیار دیگری هم هستند که در جهان فراوانند مانند فال اعداد، حروف ابجد یا تفال با خوراکیهایی مثل چای ، نخود و …

حالا زمان آن رسیده با مطالعه این قسمت ، یکبار برای همیشه تکلیفتان با فال و فالگیری روشن شود و یک دیدگاه علمی نسبت به آن پیدا کرده و ابهامات مربوط به آن برایتان بر طرف شود و پاسخ سوالات بسیاری را که ممکن است در این خصوص در ذهن شما هم باشد دریابید .

واقعیت بهترین فال قهوه تلفنی:

میتوان فال را اینطور تعریف کرد که فال روشی برای شناخت آینده است ، نهیبی به آینده زدن و آگاهی پیدا کردن از آنچه قرار است رخ بدهدو یا رخ ندهد و آیا میتوان از آینده خبری آورد؟ آیا آینده را میتوان بیان کرد؟

عموما برای این فال میگیریم که از اتفاقی که در آینده ممکن است رخ بدهد باخبر بشویم اما آیا فال میتواند از آینده به ما خبری بدهد؟؟برای پاسخ دادن به این سوال به آموخته های خود مراجعه میکنیم .

ما از راز قانون جاذب فهمیدیم که تخته سیاهی در آسمان نیست که آینده ما را در آن نوشته باشند و سرنوشت ما به دست خود ما نوشته میشود و این نوشته ای نیست که ما مجبور به اجرای مفاد آن باشیم.

آینده در دست ماست و برای نگارش آن مختاریم پس ما معتقدیم آینده نوشته نشده سرنوشت و تقدیر هم اکنون درحال نگارش است پس کسی نمیتواند از آنچه نوشته نشده به ما خبری بدهد اما از جهت دیگر هم نمیتوانیم منکر پیش گویی های بزرگ تاریخ بشری هم بشویم .

از تاریخ عهد باستان و به گواه قران مجید و تورات و دیگر کتب مقدس داستان موسی و فرعون را شنیده ایم که چگونه منجمان فرعون را از تولد موسی با خبر کردند و پس از آنکه مادرش او را به رود نیل انداخت تا زمانی که موسی در کاخ فرعون بزرگ شد و سر انجام کاخ فرعون را نابود کرد منجمان تمام این وقایع را از پیش به فرعون گوشزد کرده بودند.

همینطور منجمان درمورد ولادت پیامبران دیگر هم پیشگویی های دقیقی داشته اند که به هیچ عنوان نمیتوان نقصی درآنها یافت و این حقایق را زیر سوال برد.

در تاریخ جدید هم با وجود پیشگویان بزرگی مانند “نوستراداموس” که هزاران پیش گویی وی از انقلاب فرانسه ،جنگهای جهانی تا وقایع 11 سپتامبر به واقعیت پیوسته یا عارف بزرگ ایرانی “شاه نعمت الله ولی” که تاریخ کشور عزیزمان را به نیکی پیشگویی کرده نمیتوان منکر این شد که افرادی در گذشته توانسته اند آینده را به خوبی بینند .

وجود این شواهد علنی ما را با این سوال اساسی مواجه میسازد که اگر آینده نوشته نشده پس این پیشگویی ها چگونه صورت گرفته است و چگونه میتوان از آینده باخبر شد؟
پاسخ این سوال میتواند برای ما ماهیت فالهایی که درست و صحیح جواب میدهند را نیز روشن میکند.

بازهم برای پاسخ دادن به این سوال اگر به قانون جاذبه مراجعه کنیم با این اصل مواجه میشویم اگر چیزی را در ذهن خود باورکنیم آن چیز بزودی در دنیای واقعی ما نمایان خواهد شد پس وقایع بازتاب باور انسانها هستند.

آینده چیزی نیست جز ادامه روند قانون جاذبه به عبارت ساده تر بچه های امروز در فکر ما پدران واقعی فردا هستند بنابراین اصل میتوانیم رخدادها را از روی باورها پیشگویی کنیم .

در واقع کاری که یک فال خوب انجام میدهد روشن ساختن باورهای ماست که در ضمیرناخوداگاه ما پنهان شده و به عبارت دیگر: آینده ای که فال برای ما پیشگویی میکند از ضمیر ناخوداگاه ماست نه سرنوشت ما و فال گیری نوعی کشف درون شماست .
در انجام یک فال ما ذهنیت خود را روشن میکنیم ذهنیتی که با باور رخدادها هماهنگ یا در تعارض است.

از قانون جاذبه بیاد دارید که تصویر ذهنی ما نسبت به هر چیزی اگر به شکل باور بود رخ میداد مثلا اگر تصویر ذهنی ما این بودکه سال بعد یک خانه شخصی خواهم داشت این باور رخ میداد اما اگر تصویر ذهنی ما این بود میخواهم سال آینده یک خانه شخصی داشته باشم این باور منجر به رخداد نمیشد .

در واقع پس از انتخاب یک فالنمای درست که همه حالات یک رخداد را درخود دارد مثل “ای- چینگ”، مهمترین کاری که باید برای گرفتن فال انجام دهیم این است که آنچه آرزوی ماست را خوب تجسم کنیم و روی آن هنگام گرفتن فال خوب تمرکز کنیم.

البته این شرط برای گرفتن فال توسط خودمان کافی است اما اگر شخص دیگری برای ما فال می بیند می بایست شرایط ویژه ای را رعایت کند از جمله اینکه در هنگام گرفتن فال، فالگیر از نظر روحی و جسمی در حال ریلکس باشد و خلاء ذهنی در خود ایجاد کند مثلا با مدیتیشن تا بتواند مانند یک آینه تمیز ذهنیت ما را به تفسیر فال منعکس کند نه مخلوط ذهن خودش را با ما .

بعضی فالنامه های حافظ که تفسیر صحیحی شده اند یا کتاب ای- چینگ یا تست پاندول بوعلی سینا نیاز به علم خاصی برای آموختن ندارند و براحتی هر کسی میتواند با اندک دانش اجرای صحیح فال، تفالی بزند .

 

 

بهترین فال قهوه تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان


s-2.jpg
13 اردیبهشت, 1399

فال تلفنی تضمینی

فال تلفنی تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

درستی یا نادرستی؟!

با وجود همه مباحث علمی و حساب و کتاب های عقلایی باز هم حقیقت آن است که نمی توان درستی برخی از پیشگویی های این فال گیران را انکار کرد و بسیار دیده شده که این افراد به نکات بسیار درستی و واقعی اشاره می کنند.

با وجود این نتایج درست و واقعی چه می توان گفت؟

در پاسخ به این امر، هم نوعی تحلیل عقلی پاسخ گو است و هم تجربه های متعدد افراد و نتایج آماری مراکز قضایی و جنایی.در علم روان شناسی گفته می شود که انسان مخصوصاً در موقعیت های خاص روحی و روانی مانند وضعیت درگیری با برخی مشکلات، چنان به دنبال راه حل و چاره جویی است که در موقعیت اعتماد به برخی افراد تنها به نکات مثبت توصیه های آنان توجه می کند و مثلاً وقتی زن فال گیر به چند نکته اشاره می کند که تنها یکی از آن ها به واقعیت نزدیک است، همان نکته در ذهن فرد برجسته شده و باقی می ماند، اما نکات و احتمالات متعدد دیگر که هیچ ربطی به واقع نداشتند کاملاً فراموش می شوند.

اولاً باید گفت که در مساله فال گیری و پیش گویی و مانند آن که خود نیز هنری است و مهارت انجام صحیح آن در نزد هر کسی نیست برخورد زیرکانه و روان شناسانه بسیار بسیار مهم است. یعنی فرد فال گیر اگر در کف فنجان یک مشتری مسن مانند یک پیرزن تصویری شبیه چهره یک انسان ببیند به هیچ وجه نمی گوید تصویر یک کودک می بینم و مثلاً به زودی صاحب فرزند می شوی؟!بلکه می گوید بیا ببین چهره یک زن جوان پیداست و احتمالاً شوهرت به دنبال ازدواج مجدد است!!!

فال تلفنی تضمینی

یا در مورد یک دختر جوان هر تصویری وجود داشته باشد به یقین شبیه یک مرد رؤیایی است که سوار بر اسب می خواهد به خواستگاری او بیاید. اما مانعی بزرگ بر سر راهش وجود دارد و … در حقیقت نکته دقیق این شیوه آن است که مراجعه کنندگان به فال گیران غالباً افراد دارای مشکل و دغدغه و بسیار حساس نسبت حوادث و خطرات و مشکلات احتمالی هستند و این دغدغه ها هم معمولاً از چند مورد خاص و معین خارج نیست.

به عنوان مثال به احتمال بالای 90 درصد یک دختر جوان عاشق پسر جوانی است یا به او اظهار محبت شده و او در تصمیم گیری در این خصوص مردد است و به شکل کاملاً طبیعی موانع و مخالفین جدی در خانواده دو طرف وجود دارد و یا مشکلات گوناگون مالی و اجتماعی و …نمی گذارد که عشق به سرانجام برسد و مسلماً در این میان چند جمله ساده و کوتاه جناب فال گیر، زدن در خال و بیان حقیقتی است که به جز خدا و طرف مقابل کسی از آن خبر نداشت.

ثانیاً فال گیران در این جلسات مطالب و نکات متعدد و متنوعی را به شکل چند گزینه ای مطرح می کنند که احتمال درستی یکی از آن ها بسیار بالاست.ممکن است این جلسات به صورت فال تلفنی تضمینی نیز انجام شود.

مثلاً می گویند:«در مدت بسیار کم آینده یک پسر که به تو خیلی نزدیک است به خواستگاریت می آید. حالا یا از بستگان نزدیک است یا همسایگان نزدیک و یا یکی از همکاران یا همکلاسی ها که خیلی به تو نزدیک است و …» مسلماً دختر دم بختی که جمال و کمالی هم دارد و در موقعیت ازدواج است، خواستگاران متعددی هم دارد که همه آن ها یا لااقل اکثر آنها در یکی از عنوان های یاد شده می گنجد و کافی است که در همان ماه کسی به این دختر اظهار علاقه کرده پیشنهاد خواستگاری بدهد. با این فرض به یقین فال گیر داستان تبدیل به اسطوره ای شده که حرفش رد خور ندارد!

 

فال تلفنی تضمینی

فال تلفنی تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

 


71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb_L.jpg
13 اردیبهشت, 1399

فال قهوه تلفنی

فال تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

تاریخچه فال قهوه

آینده و آگاهی از اتفاقات پیش رو همواره مورد توجه انسان های زیادی بوده و هست. اینکه بتوان اتفاقات پیش رو را پیش بینی کرد و یا از آنها زود تر از وقوع اگاه شد یکی از دغدغه های بشریت بوده و هست.

یکی از روش های رایج برای پیشگوئی آینده، فال قهوه است. پیشینه این هنر به قرن ها پیش و چین باستان بر می گردد. در آن زمان، راهبان بودائی مراسم مخصوص نوشیدن چای داشته اند که در فنجان های کاسه مانند سرو می شده.

این تارک های دنیا پس از نوشیدن چای، شکل هایی که تفاله ها در ته فنجان ایجاد می کرده اند را خوانده و آنها را به رویدادهایی از آینده نسبت می داده اند. فال قهوه چیست و چطور میتوان انجام داد؟ خواندن نشانه ها و شکل هایی که در ته فنجان قهوه وجود دارند و تفسیر آنها و نسبت دادنشان به وقایع گذشته، حال یا آینده افراد عموما با نیروی ذهنی صورت می پذیرد. برای گرفتن فال قهوه باید از قهوه ترک که پودر آرد مانند و نرمی است، استفاده شود.

فال قهوه تلفنی

برای این منظور، پس از دم کردن قهوه و نوشیدن آن، ته مانده قهوه به طوری که کمی آب هم داشته باشد، در ته فنجان باقی می ماند، سپس نعلبکی را روی آن گذاشته و فنجان را بر می گردانند. پس از چندین دقیقه نعلبکی را از زیر فنجان برداشته و پس از کمی چرخاندن به دو طرف (به منظور پخش شدن قهوه روی آن)، آن را به دیواره فنجان تکیه داده و دوباره کنار می گذارند تا مایع قهوه کمی خشک شود.

ریشه فال قهوه:

همان طور که گفتیم اعراب صدها سال راز کشت و دم کردن قهوه را مخفی کرده و در انحصار خود نگه داشته بودند. آنها ابتدا قهوه را به صورت سبز و غیر بوداده دم می کردند که یک نوشیدنی شبیه چای به شمار می رفت. بیشترین استفاده این نوشیدنی را هم زنان عرب برای کاهش درد دوران قاعدگی داشتند. قهوه ابتدا در یمن کشت شده و به دیگر کشورهای عربی ارسال می شد. اما پس از آن از طریق عثمانی به ترکیه فرستاده می شد.

فال قهوه تلفنی

بد نیست اشاره کنیم که نخستین کافی شاپ دنیا به نام Kiva Han هم در سال ۱۴۷۵ میلادی در شهر استانبول گشایش یافت. در آن زمان قهوه از دو مسیر به اروپا راه پیدا کرد؛ یکی از طریق زمین و امپراتوری عثمانی و دیگر از راه تجارت دریای و بندرهای یمن. هنگامی که ترک ها مجبور به شکستن محاصر شهر وین در سال ۱۶۸۳ میلادی شدند، ۵۰۰ کیسه از قهوه های خود را در آن منطقه جا گذاشتند. یک تاجر لهستانی از این فرصت استفاده کرده و نخستین قهوه خانه را در اروپا تاسیس کرد.

همین موضوع موجب شد تا قهوه به یکی از نوشیدنی های محبوب قشر متوسط اروپا تبدیل شود. بعدها هم به پای ثابت جلسات کاری و قرارهای دوستانه تبدیل شد. پیرو این مسائل، شغلی جدید به عنوان باریستا شکل گرفت که در واقع بارتندرهایی بودند که در دم کردن قهوه مهارت ویژه ای داشتند.

مهارت در تشخیص قهوه خوب به اندازه ای در میان عموم مهم شده بود که تجارت های فرعی همانند Cup-women شکل گرفتند؛ مردم با کیسه های کوچکی از قهوه به سراغ یکی از این خانم ها رفته و در مورد دانه های بو داده ی قهوه از آنها مشورت می گرفتند. در همین بین فال گیری هم رواج یافت و خواندن فال قهوه را در بسیاری از آثار ادبی آن دوران می توان مشاهده نمود.

فال گیری با قهوه به سرعت در میان مردم رواج و محبوبیت پیدا کرد. نخستین فالگیرها تجارت خود را در پاریس آغاز کردند و به تدریج این هنر به آلمان رسید. به دنبال محبوبیت قهوه، رویدادهای جالبی در اروپا رخ داد. به طور مثال، در کشور آلمان حزبی تشکیل شده و زنان را از نوشیدن قهوه منع می کرد زیرا تصور می شد که قهوه موجب نازائی آنها می شود.

اما سال ها بعد در ۱۷۴۲، رساله ای مبتنی بر مزیت های قهوه برای بدن منتشر شد. پس از آن نیز مردم لهستان به این نتیجه رسیدند که در ته فنجان های قهوه می توان آینده و سرنوشت انسان ها را دید. بهر حال انرژی های مثبت همواره آماده جذب توسط ما هستند و باید بدنبال شیوه ها و متد های آن بود تا بتوان به نحو احسنت آنها را جذب و از آن ها بهره گرفت.

فال قهوه تلفنی

فال قهوه تلفنی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان


آخرین مقالات

logo-white-footer

فال قهوه

کلیه حقوق این قالب برای فال قهوه محفوظ می باشد