لطفا صبر کنید ...وبلاگ

لیست کلاسیک

290199975-parsnaz-com.jpg
18 تیر, 1399

تفسیرفال قهوه

آب

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آبشار

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان

موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آتش

از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

آتش افروخته

نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

آتش بازی

مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

آتش فشان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آتش کوتاه

نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

آدم

اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهید داشت.

اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان.

اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

آسیاب

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.


آفتاب

سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

آهو

همسر با وفا ،بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ابر

بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. گذشتن و عبور از سختیها

ابرو

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.

اتاق

نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

اتومبیل

دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز برود.

اردک

سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

اره

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

اژدها

با بزرگان و صاحب منصبان ارتباط حاصل میکند. دشمنی بزرگ – خشم – کینه قدیمی– هشدار

اسب
آرزو ،به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره می کند.تغییرات در وضع زندگی
اسب سوار
مرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی
استخوان
نشانی مالی است که معشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

انار

صاحب زنی خوش سیما خواهد شد.

انجیر

نشانه غم و غصه ای میباشد که بر او خواهد رسید.
انسان
بعضی ها دیده شدن انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر می کنند.
دو انسان چهره به چهره،گفتگو و سازگاری
دو انسان پشت به پشت،به دلخوری؛یک انسان به آمدن مهمان اشاره می کند.
دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج
دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی
دست در دست بودن دو مرد رسیدن به سازگاری تعبیر می شود.
انسان در حال سجده

شکرانه اجابت دعا – التماس و زاری

انسان در حال دعا کردن

دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

انگشت

علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.

انگشتری

از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.

انگور

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.

بادام

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید مغز بادام طالع خوشی دارد.
باد برن
دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی
بادمجان

غم و اندوه

بار و اندوخته

پس انداز

باز

آسایش ، شادی ، بشارت دادن ، رسیدن به مراد و یافتن مال.

بالن

توطئه از جانب افراد زیادی – عشق نامناسب

ببر

دشمن دلیل بی باک ، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است.

برج

تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقا ومت – امید

بسته

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

بشکه

دعوت به مهمانی و جشن و سرور ، شب نشینی ، با شکوه و عروسی.

بطری

مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

بیل

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد ، کوشش کنید.

بینی

قدرت تشخیص – حس فعال

پا

عمری کوتاه و زود رس و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت. پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
پارو
زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
پاکت

در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پر

تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.

پرچم

آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید _ خطر

پرده

کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهد از اسرار دیگران با خبر شود.
پرستو
خبر خوب – تحول جهشی که باید در آن محتاط بود.
پرنده

خبر خوش ، ملاقاتهای سودمند و شادی بخش و ارمقان خوبی در راه دارید _ خبر دهنده بخت و اقبال است

اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند.

پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره می کند.

پروانه

در خیال و اندیشه بر سر می برد _ عاشق، بلند پرواز _حساس و ظریف بودن ، تحول – مهربانی

پل

عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی. رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.

پلکان

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا میکند.

پلنگ

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

پنجره

نشانگر چشم است

پنجره بسته : ناامیدی میرساند.

پنجره باز: یك شكست خوش عاقبت

پنجه

خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

پول

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج می برد.

پیمانه

نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکند.

تاج
یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است. در یک دعوا فاتح شدن
تبر

مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.

تپه های منفرد

خطرات – دوستان بد

تخت خواب

ازدواج – کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شود.

تخم مرغ

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

تخم مرغ بریده شده : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال

ترازو

نشانه عدل و انصاف است ، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

توپ

به زندگی سخت و بدون ثبات _ بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش

تیر

حق درستی را زیر پا گذارد ، و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.

تیر و کمان

تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

جاده

سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش میرسد و حاجتش بر آورده خواهد شد.

جارو

خادم و خدمتکار ، غم و اندوهی خانه دل را پاک می کند و مرتفع می سازد.

جام

جمع شدن دوستان قدیمی ، ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان.

جانور،هیولا
حوادث ترسناک
جعبه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازکاری میکند.

جناغ

رسیدن به آروی دیرینه ، پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی ، رسیدن به معشوق.

چادر

حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

چاقو

طلاق و جدائی ، بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی _ دعوای غیر منطقی – بی دفاع – خشونت

چتر

از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید. محافظت و ایمنی در برابر خطرها

چترباز : یاری و کمک

چتر بسته : نرسیدن یاری و کمک

چتر نجات

برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

چراغ

کدبانوی منزل است ، زندگی خوش و راحتی داشتن ، آسایش.

چرخ

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است ، مطیع سرنوشت باشید.

چشم

حسادت و چشم خوردن ، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید.

چغندر

غم و اندوه و مصیبت ، به غم و اندوه گرفتار می آید ولی زود بر طرف خواهد شد

چکش

در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.
چمدان
به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند
چنگال

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می کند مخصوصا بر دوستان نایاب.

چوب

نفاق و دوروئی است ، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است. نفاق و دوروئی است.
چهارگوش
گاهی به شادی،لذت و عشق،گاهی هم به اسارت و مشقت اشاره دارد.
حب

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

حصار

در بند قرار گرفتن

حلقه

خواستگاری و نامزدی ، ازدواج خوشبخت شدن _ انجام یك معامله

حلقه شکسته

نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
حلقه گل
غصه ای که هنوز برطرف نشده است.حلقه بریده شده،رهایی از غصه ها
حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد

میل به داشتن فرزند تحقق مییابد
حوض

علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.
خانه
رو به راه بودن کارها، زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
خانه ای داخل درخت : ازدواجی خوشحال کننده
خانه ای در محلی خلوت : میراث
خرچنگ

بد اخلاقی ، کینه توزی ، فرومایگی ، احتیاط را از دست ندهید.

خرس

دشمن بدطینت ، تند خو ، متکی به کسی یا چیزی

خرگوش

زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

خروس

شانگر شهوت و غرور است ، نوید و مژده،کاری خیر
خط
سفر، یك پروژه
خط تخم مرغی مقطع

پایان امید – نامه – رسیدن مهمان
خط دراز
زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه
خط کج
به دوستی های ساختگی و ظاهری
خط مستقیم بلند

زندگی طویل با حوادث – مسافرتهای سودمند _ درآمدی متوسط
خط مستقیم شکسته
بیماری
خط مستقیم کوتاه

زندگی آرام – خوش و متوسط

خط مستقیم مقطع

خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ

خط مشخص و واضح

موفقیت آمیز بودن

خط منحنی

دوستان نا مناسب – خیانت – دسیسه

خط منکسر (شکسته)
کار های در هم – فقر اقتصادی – افلاس _ مشقت و بی پولی
خفاش

شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.

خنجر

خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.

خورشید

روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد. برکتی بزرگ – حمایت والدین

خیمه

تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.

داس

با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را بدست آوردن ، درو کردن.

دامن

رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.

دانه تسبیح

عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
در
کار با ادارات دولتی _ حفره مقعد
درخت
فراوانی، گشاده دستی – شانس در قمار و لاتاری
درخت کاج
موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
دست

دوستی و مهربانی ، آنرا با مهربانی بپذیرید.

توانمندی در عمل ، قدرت

دستبند

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دستهای دراز

حماقت – بی اعتقادی

دندان

دلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و انده ، گزند و زیان.

دود

گرفتاری تحمل رنج و عذاب ، گرفتار فتنه و بلا شدن

دهان

سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، بازگو شدن نا گفته ها

دیگ

صاحب خانه ، کد بانوی خانه ، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهی دست.

دیوار

مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.
راه
به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمات،راه پرمانع و مشقت ها اشاره می کند.
به تعداد آنها راه های که انجام می دهد.
اگر سر راه بسته باشد انجام نمی گیرد
اگر باز باشد خاتمه می یابد و به انجام می پذیرد.
رختخواب
رختخوابی مرتب به ثبات و ذکاوت،رختخواب نامرتب به نامنظمی و بی قراری اشاره دارد.
روباه

حیله گر و نابکار و فریبنده و دروغگو میباشد ، مواظب باشید.

ریسمان

عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
زن
رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید،شادی
زنبور

شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

زنبور عسل

مال و نعمت ، خیر و برکت ، ارث و میراث از راه صحیح.

زنگوله

دعوا و مرافعه ، بگو مگو با اقوام و خویشان

ساعت

نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

سپر

پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جائی.

ستاره

مقام و منزلت ، بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن _ شانس

سد

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

سر انسان با دو دست دراز

جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
سر شیر
برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی
سطل

مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید و یا کنیزی زیبا می خرد.

سکه

رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی. علامت پول

سگ

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار.

سگ دونده : دریافت خبری خوب

سگ خوابیده : تنبلی و شوخی بی مزه.

سوسک

قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوائی و بدبختی.

سوزن

دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

سوسمار

دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

سنجاب

جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی
سه پایه
حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سیب

صاحب فرزند شدن ، خبر خوشی از راه دور دریافت کردن.

شاخ

موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

شانه

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که کمراه می کنند از ایشان دوری کنید.

شتر

ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

شتر مرغ

مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

شطرنج

تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن ، بر او تهمت می بندند و می گویند.

شکل نا مشخص

قابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن

شلوار

آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود
شلوغی
شرکت در یک اجتماع
شمشیر

مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

شمع

شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد. بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

شهاب

خبر های غیر منتظره – امیدواری

صخره

خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

صدف

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.

صلیب

پیروزی در یك كار سخت _ مرگ یکی از دوستان یا فامیل

صلیب و تاج

مورد توجه مطلوب واقع شدن

صندلی

محبت و دلگرمی ، هدیه گرانبهایی دریافت میکنید. به بهتر شدن کارها ،تمام شدن کاری _ ارتقا در کار – ریاست

صورت انسان

فال خوب و ازدواج

طاووس

شكوه و جلال، تجمل، چیزی كه موجب افتخار شود _ فخر فروشی _ غرور
ظرف غذا

روزی و برکت – مهمانی

عبادتگاه

نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

عصا

ملاقات با اقوام و دوستان ، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان. تکیه گاه – یاور ، متکی به چیزی بودن

عقرب

جدائی ، هرج و مرج ، حسادت ، بدجنسی ،زیاد شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.

عینک

افراد عاقل و روشن ، روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

فرم تخم مرغی

بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فشنگ

خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید ، یک دندگی نکنید ، در رانندگی صبور باشید.

فنجان

در اثر کار و کوشش ، نتیجه مطلوب بدست آوردن ، هدیه و پاداش گرفتن.

فندق

آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.

فیل

موفقیت ، سمبل بزرگی ، قدرت و منزلت ، دوست دانشمند ، با آنها هم صحبت شوید.

قارچ

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

قایق

بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق ، عشق و دوستی.

قرص

بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

قطار

مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک است.

قفل

موانع ، سد ، برای رسیدن به مقصود ، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد. مشکلات حل نشدنی – گرفتاری

قفل و کلید

پیدایش راه حل – ازدواج

قلب

روابط عاطفی

قلم

رفع نگرانی ، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قو

سمبل وقار ، متانت در رفتار ، دوستی ، ایمان ، به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن. ازدواج با عشق

قوری

خادم و خدمتگذار ، حادثه ای شگفت آور،زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

قیچی

جدائی و دوری ، اختلاف خانوادگی.

کاسه

رزق و روزی ، درماندگی ، از راه فقر و مکنت روزی بدست آوردن.

کت

گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را عوض کرد

کتاب

گشایش در کارها ، دوست صمیمی و وفادار و دانشمند ، هرگز او را ترک نکنید _تحصیل _ تفکر

کرم

گرفتاریهای کوتاه و کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

کژدم

دشمن ضعیف ، تحمل دردسر و ناراحت کننده دشمن نادان ، شما را غمگین میکند.

کشتی

بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث ، مسافرت دریا و سفری خوش. خبری خوب،سفری طولانی

کفتار

نشانگر پلیدی و ناپاکی ، فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

کفش

برای مرد ، زن کدبانو و زیبائی میگیرد

برای زن قوت و نیرومندی می باشد ،

ارثیه_ مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

کوزه

با همسر یا کنیز خود همبستر شدن ، نزدیکی.

کلاغ

حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی

کلاه

رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، موفقیت های نهانی همراه با ریسک می باشد.

کلید

حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه. گشایش بخت

کمان

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزندی پسر. به دست آوردن موفقیت به سختی
کوه
از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها
گاو

فراوانی محصولات نعمت فراوان بدست آوردن

گربه

نیرنگ و فریب از سوی دوستان ، طنازی ظرافت در رفتار ، ریا کار و خائن

یك شخص دمدمی مزاج (اگر سفید باشد خوب و اگر سیاه باشد بد است)

گردن بند

عشق و نامزدی و شروع آن ، گردن بند پاره قهر و جدائی.
گل
شادی بزرگ،دوستی واقعی،جوان حساس و خجالتی
گلابی

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی ، بفکر اندوخته باشید ، سهل انگار نباشید.

گندم

روزی حلال و سخاوتمندانه ، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

گوسفند

زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به شمار میآورد و ناراحتیها بر طرف می شود _ به معنای نذر است.

گوش

نصیحت پذیری – خبر های تازه

لامپ

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

لب

نشانگر قرابت و خویشی است ، از زخم زبانها نهراسید ، احترام و عزت پیدا میکنید.

لکه های روشن

روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

لوبیا

صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.
مار
دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند _ امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

ماه

عشق و نامزدی ، ازدواج ، با همسری خوش سیما و صاحب مقام ، ازدواج میکنید _ ناراحتی روحی و روانی
ماه تمام به ماجراهای عشقی.
ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر می شود.
ماهی
موفقیت و شانس،خوشحالی کوتاه مدت _ پولی _ سعادت موقت – خوشبختی منتهی به بدبختی

مثلث متساوی الاضلاع

موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

مستطیل

در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

مسواک

مال خود را در راه خویشان و بستگان ، بخشش و احسان می کند.
مربع
میراث و سود _ بهره
مرغ

به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

مرغابی

پاکی و عشق و سعادت زناشوئی ، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

مگس

نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید

مورچه

نشانگر داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید _ باغیرت بودن

موش

دشمنی و خیانت _ غیبت _ ریا کار و زیان بار ، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.

موش(صحرایی): دزدی

میخ

تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید.
میز
به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
مهر و سجاده
دعا – نذر – نیت خیر
میمون

زیرکی- موزیگری – شیطنت – جستن از خطر
ناقوس
خبر گرفتن
نامه

در انتظار خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نان

سمبل سرور و خوشحالی است ، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند

نخود

نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.

نرده بام

موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است. پیشرفت،کار زیاد و پیشروی،رسیدن به رفاه اقتصادی.
نعل

محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد ، راه نجات برایتان باز است
نوزاد
رهایی از غصه های کوچک،آرامش خانواده
نهنگ

خیر و روزی، مسئله بزرگ قابل حل
نیزه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت ، مسافرت دریائی
هدهد

خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی

هواپیما

مسافرت طولانی و دلپذیر، نشانگر راه سریعی است به هدف ـ سفری ناگهانی _ خبر از مسافر

هیزم

سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بیند.

V (انگلیسی)

پیروزی و موفقیت


300327_736.jpg
14 تیر, 1399

تاریخچه فال قهوه
قهوه نوشیدنی 70% مردم دنیاست، و بسیاری از ملل از دیرباز به خواص گوناگون آن واقف بوده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین آن از این ماده،نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن ابداع شد که به آن فال قهوه نام داده شد.

قهوه بدلیل داشتن مواد غیر حلال و جامد همیشه مقداری ته نشین دارد و از آنجاییکه رسوب این مواد به شکلها و تصاویر مختلف شباهت دارد،به نحوی ارتباط بین سرنوشت نوشنده قهوه و این تصاویر،انگاشته و از اینجا قواعد فال قهوه پیدا شد.

تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که بین ملل نوشنده قهوه بسیار رایج و جاری است،حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.
اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود،لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند.
در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

باید توجه داشت که شکل بروج می بایست در فنجان تقریبا مشخص بوده باشد.البته وضوح تصاویر در بقیه موارد آنچنان اهمیتی ندارد ولی شکل بروج و نشان دهنده ذات و ساخت درونی فرد می باشد و می بایست واضح و روشن باشد.در تفسیر فنجان شکلهای تیره ملاک می باشند ولی بعضی افراد به اشکال سفید نیز توجه می کنند.

معمولا ته فنجان را در محل دل و پیرامون محل وقوع حوادث و وقایع می دانند؛طول تصاویر نشانه طول واقعه است؛ از کف فنجان تا لبه آنرا طول یک عمر به حساب می آورند؛ مثلا اگر آبشاری دیدید که ارتفاع آن تا لبه فنجان آمده باشد نشان دهنده این است که موفقیت تا آخر عمر ادامه دارد؛اگر وسط دیواره فنجان باشد موفقیت تا نیمه زندگی ادامه خواهد داشت.

فال قهوه
فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

فال نعلبکی
آماده کردن قهوه ته نشین شده
مقداری قهوه خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود. کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود. بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.

با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید. اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.کسی که فال قهوه می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند. اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند. به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود. تعبیر یک شکل مت

ال فنجان
کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند. سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود. بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود. بعد از فنجان نوبت نعلبکی است. اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود. و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.

اخطارهای مهم فال قهوه
1. در فال قهوه فقط یک نیت می شود.
2. برای نگاه کردن و تعبیر اشکال فنجان در جهت عقربه های ساعت گردانیده می شود.
3. اشکال ابتدا به طور مستقل تعبیر می شود و سپس حوادث به یکدیگر ربط داده می شود.
4. نباید ته قهوه داخل فنجان زیاد باقی مانده باشد زیرا اشکال آشکار نمی شود.
5. یک فال قهوه دو بار گرفته نمی شود،بدشانسی می آورد.
6. فنجانی که برای فال قهوه گذاشته شده نباید برگردانده شود و باید روباز بماند.
7. برای گرفتن فال قهوه ،قهوه همیشه باید از یک طرف فنجان نوشیده شود.

 

 


5-6-2020-8-45-38-PM.jpg
17 اردیبهشت, 1399

ویدئو آموزش فال قهوه تلفنی

تو ویدئوهای بعدی سعی میکنم نحوه خوندن شکل هارو بهتون آموزش بدم البته اینکار فقط با حمایت شما ممکن خواهد شد
پس دوستاتونو تگ کنید و ویدئو رو لایک و بین دوستانتون که علاقه مند به یادگیری فال قهوه هستند به اشتراک بزارید ❤️✌️🙏❤️
اموزش_فال_قهوه آموزش_رایگان_فال فال_رایگان
سحروجادو فال_تاروت فال_عشق فال_ازدواج فال_کلی فالقهوه قهوه مهران_مدیری رامبدجوان طنازطباطبایی طنازطباطبایی برجام آشپزی دسرشکلاتی دسرقهوه میلک_شیک کدو لبو شب_یلدا برف زمستان علیرضا_آذر شاملو هزینه ندایاسی داودهزینه پرستش ساسی_مانکن5-6-2020-8-34-47-PM.jpg
17 اردیبهشت, 1399

فیلم آموزش فال قهوه تلفنی

دوست داری برای خودت فال قهوه بگیری؟؟؟💥💣با دنبال کردن ویدئوهای آموزشی ما خودت واسه خودت فال بگیر💖👌
ویدیو رو بفرستید برای کسانیکه دوست دارن فال قهوه یاد بگیرن
هرچی بیشتر حمایت کنید بیشتر براتون
ویدئو آموزشی میزارم💌💗
ادامه آموزش در ویدئوهای بعدی 💚💙

 


 

اگرم خواستین خیلی حرفه ای تر فال بگیرید میتونید جزوه های آموزشی فال قهوه که بصورت فایل pdf هست رو هم از طریق آیدی تلگرام تهیه کنید.
فال_قهوه آموزش_فال
ویدئو_آموزشی آموزش_فال_قهوه فال_رایگان فالقهوه تعبیرخواب پیشگو فال_آنلاین
falghahve faltarut fal instavideo آقای_هزینه دیانادادمهر
عمومسعود ترکیبی ترکیه پناهندگی_ترکیه دلار تحریم آذرماهی دی بهمن تم_تولد پالتومجلسی

 


5-6-2020-8-22-38-PM.jpg
17 اردیبهشت, 1399

آموزش خواندن فنجان قهوه

آموزش_قهوه فال_ازدواج آذرماهی فالقهوه
فال_قهوه فالگیر_حرفه_ای فال_رایگان
طلسم فالگیر_ماهر فال_انلاین کریسمس شب_یلدا گلزار ریوندی کلیپ_خنده طنز تم_تولد آموزش_آشپزی دسر کیک_تولد دیانادادمهر وحیدخزایی داودهزینه پرستش دنیاجهانبخت ورزش falghahve faltarutphoto_2020-05-06_11-26-31.jpg
17 اردیبهشت, 1399

آموزش فال قهوه تلفنی

راهی به آینده🎴☕️ فالهای ترکیبی✌️💲❤️
اگر میخواهید از برگشتن یا برنگشتن معشوقه ات💔❤️
جواب کنکور یا آزمون…
داشتن دعا و طلسم
نتیجه و اینده رابطه
نتیجه ی خواستگاری 💍
مسائل پراهمیت زندگی 🌏
خیانت و وفاداری 🚫
مهاجرت و خیلی چیزهای دیگه باخبر بشی🛩✈️
یکبار برای همیشه با ما باش ♨️✔️⛾
فالقهوه


photo_2020-05-06_11-24-53.jpg
17 اردیبهشت, 1399

آموزش فال تلفنی

 

ادامه ی توضیح ویدیوی بعدی
💥 دوستاتونو تگ کنید 💥
هرچی ویدئوهای آموزشی ویو بیشتری بگیره براتون آموزشهای بیشتری میزارم
فال_رایگان فالقهوه
آموزش_بافت آموزش_فال_قهوهphoto_2020-05-06_11-22-22.jpg
17 اردیبهشت, 1399

آموزش گرفتن فال قهوه تلفن

توضیح بیشتر در ویدئو آموزشی بعدی
فال_آنلاین فالقهوه آموزش_فال_قهوه
هزینه خزایی ندایاسی مهاجرت متاهل پرستش داودهزینه ویدئو_عاشقانه کلیپ_خنده فال_رایگان فال_آنلاین فالوور_رایگان فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین💐

آموزش_فال تک_نیت_رایگان تعبیرفال تعبیرخواب322640_710-1.jpg
13 اردیبهشت, 1399

فال تلفنی مژگان 09903220910 فال قهوه تلفنی مژگان 09903220910 فال تاروت تلفنی مژگان 09903220910 شماره فالگیر حرفه ای 09903220910 شماره فالگیر تهران 09903220910 فال پاسور مژگان فال ورق مژگان 09903220910 شماره فالگیر 09903220910 شماره فالگیر خوب 09903220910 فال تلفنی خوب 09903220910 فال قهوه مژگان09903220910 فال عالی مژگان 09903220910 فال تلفنی تضمینی مژگان 09903220910 فال قهوه و تاروت تلفنی 09903220910 فال ورق تلفنی مژگان09903220910

فال تلفنی مژگان 09903220910 فال قهوه تلفنی مژگان 09903220910 فال تاروت تلفنی مژگان 09903220910 شماره فالگیر حرفه ای 09903220910 شماره فالگیر تهران 09903220910 فال پاسور مژگان فال ورق مژگان 09903220910 شماره فالگیر 09903220910 شماره فالگیر خوب 09903220910 فال تلفنی خوب 09903220910 فال قهوه مژگان09903220910 فال عالی مژگان 09903220910 فال تلفنی تضمینی مژگان 09903220910 فال قهوه و تاروت تلفنی 09903220910 فال ورق تلفنی مژگان09903220910

فال تلفنی مژگان 09903220910 فال قهوه تلفنی مژگان 09903220910 فال تاروت تلفنی مژگان 09903220910 شماره فالگیر حرفه ای 09903220910 شماره فالگیر تهران 09903220910 فال پاسور مژگان فال ورق مژگان 09903220910 شماره فالگیر 09903220910 شماره فالگیر خوب 09903220910 فال تلفنی خوب 09903220910 فال قهوه مژگان09903220910 فال عالی مژگان 09903220910 فال تلفنی تضمینی مژگان 09903220910 فال قهوه و تاروت تلفنی 09903220910 فال ورق تلفنی مژگان09903220910

فال تلفنی مژگان 09903220910 فال قهوه تلفنی مژگان 09903220910 فال تاروت تلفنی مژگان 09903220910 شماره فالگیر حرفه ای 09903220910 شماره فالگیر تهران 09903220910 فال پاسور مژگان فال ورق مژگان 09903220910 شماره فالگیر 09903220910 شماره فالگیر خوب 09903220910 فال تلفنی خوب 09903220910 فال قهوه مژگان09903220910 فال عالی مژگان 09903220910 فال تلفنی تضمینی مژگان 09903220910 فال قهوه و تاروت تلفنی 09903220910 فال ورق تلفنی مژگان09903220910

فال تلفنی مژگان 09903220910 فال قهوه تلفنی مژگان 09903220910 فال تاروت تلفنی مژگان 09903220910 شماره فالگیر حرفه ای 09903220910 شماره فالگیر تهران 09903220910 فال پاسور مژگان فال ورق مژگان 09903220910 شماره فالگیر 09903220910 شماره فالگیر خوب 09903220910 فال تلفنی خوب 09903220910 فال قهوه مژگان09903220910 فال عالی مژگان 09903220910 فال تلفنی تضمینی مژگان 09903220910 فال قهوه و تاروت تلفنی 09903220910 فال ورق تلفنی مژگان09903220910


فال-قهوه.jpg
13 اردیبهشت, 1399

فال تلفنی قهوه

فال تلفنی قهوه تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان

تاریخچه قهوه و فال تلفنی قهوه:
قهوه پرمصرف ترین نوشیدنی گرم موجود دنیاست. فراتر از نیمی از مردم جهان از قهوه بعنوان نوشیدنی آرامش بخش استفاده می کنند. قهوه به دلیل وجود ذرات کوچک که در آب حل نمی شوند بصورت کامل سرو نمی شود و همواره مقداری از آن در ته فنجان باقی می ماند. بسیاری از مردم اشکال بوجود آمده در ته فنجان را نوعی رابطه با کسی که ان را نوشیده است می دانند و آن را نوعی پیشگویی نسبت به آینده فرد مورد نظر می دانند.

در میان حالتهای بوجود آمده در فنجان, اشکال بروج ۱۲ گانه و فلکی مهمتر هستند و برای پیشگویی دقیق، فالگیر باید توجه و تسلط کاملی نسبت به این مفاهیم داشته باشد.وضوح تصاویر بروج که نشان دهنده ذات درونی فرد است اهمیت دارد اما دیگر تصاویر اهمیت زیادی ندارد. در تفسیر اشکال، نقاط تیره مورد توجه است در حالی که برخی افراد به نقاط سفید هم توجه دارند.

طریقه انجام فال تلفنی قهوه:

ابتدا شما باید یک فنجان قهوه برای خود تهیه نمایید. توجه کنید که قهوه مربوط به این فال از نوع قهوه ترک است. قهوه را نوش جان کنید ولی بگذارید کمی از آن در انتهای ظرف باقی بماند سپس نعلبکی را روی فنجان بگذارید و آن را سریع برگردانده و در جای ثابت قرار دهید تا کمی داخل فنجان خشک شود و اشکال آن شکل گیرند. حال می توانید با توجه به شکل های موجود در فنجان و سمبل های ذکر شده در پایین این صفحه فال قهوه خود را تعبیر کنید ، یا باما تماس بگیرید.

فال تلفنی قهوه

 

در فال قهوه که افراد مختلفی ان را به صورت و شیوه های گوناگونی انجام می دهند باید گفت که ساده بوده و در مواقعی که افراد قهوه می خورند از لیوان یا فنجان مورد برای این کار استفاده می کنند. برخی بر اینده نگرب فال قهوه معتقدند بر این باورند که می توان به وسیله این فال از اینده خود مطلع شده و از وقوع بعضی از حوادث جلوگیری کنند. روش نوینی که در فال قهوه وجود دارد نسبت به دیگر فال ها باعث شده افراد بیشتر از این مدل استفاده نمایند. علت اینکه فال قهوه انجام می شود گاهی اقات به علت وقت تلف کردن و حتی یک سرگرمی به کار گرفته می شود. یک عده نیز به دلیل ساده لوحی افراد فال قهوه را برای بدست اوردن پول مورد استفاده قرار می دهند ولی عده ای نیز این کارها را خرافات دانسته و برای ایجاد یک اینده روشن فال قهوه را در صدد کار قرار نمی دهند حتی اکثرا ان را انجام نمی دهند. برای اینکه فال قهوه را جذاب جلوه دهند در فنجان قهوه برای افراد حرف هایی را سر هم می کنند و با گفتن این حرفا فرد را خوشحال کرده و جیب او را خالی می کنند.

فال قهوه

امروزه در میان مردم فال قهوه از هیجان بالایی برخوردار است و کمتر دیده شده فردی به کافی شاپ رفته بعد از خوردن قهوه فال نگیرد و افرادی که خبره این کار هستند به راحتی دیگران را گول می زنند. گزینه ای که در فال بیشتر از دیگر موارد برای مردم جذاب تر است این بده که ان را از روی قطراتی که در ته فنجان مانده فال مورد نر را می خوانند و با گفتن اشکال مختلف و اینکه هر کدام چه چیزی را اعلام می کنند می توانند اغلب افراد را خوشحال کرده و عده ای را نیز ناراحت نمایند. فال قهوه را بیشتر خانم ها می گیرند و زمانی که افراد حرفه ای با گفتن اینکه یک مرد با اسب سفید به سمت ان ها می اید فورا می توانند ان ها را خام کنند و هزینه های گزافی را تقبل کنند. در وحله اول زمانی که فردی به شما می گید که فال قهوه برایتان می گیرد ازخودتان بپرسید که چه منظوری دارد. اگر دیدید که قصد و هدفش اخاذی بود سعی کنید از او دوری کنید و دیگر در این بابت پیش او نروید. انگیزه و نیت کسی شوم بود این کار عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد و سبب می شود هر چه در راه گرفتن فال قهوه راحت عبور کنید و ان را ساده در نظر بگیرید افراد سود جو از این سادگی شما سوء استفاده کنند و شما نیز به راحتی هر چه دارید را ببازید. فال قهوه در زمان های قدیم نیز در میان مردم بوده و هنوزم جایگاهش را دست نداده است. عده ای می گویند که فال قهوه با کلاس بده هر کسی نمی تاند برای خود ان را انجام دهد ولی باید گفت این گونه خرافات کاری نداشته و همه مدل انسان اعم از کودک تا بزرگسال می توانند فال قهوه را انجام دهند زیرا نه مدل سختی دارد که نشود ان را انجام داد و نه اینکه در این راه چیزی به ادم می دهند فقط گاهی اوقات یک دلخوشی کاذب برای عده ای به دنبال دارد. یه سری هستند به محض اینکه با افراد فالگیر که مخوصا فال حاف می گیرند روبه رو می شوند از خود بی خود شده و عنان را از کف داده و همه جوره خودان را در اختیار این افراد شیاد می گذارند و ان ها نیز تا می توانند این ها را تیغ زده و حساب ویژه ای روی ان ها باز می کنند.

فال تلفنی قهوه

سعی کنید هیچ گاه خودتان را دست کم نگیرید و با استفاده از فال قهوه برای ایندتان تصمیم نگیرید زیرا تا انساس خودش در هر زمینه ای که هست تلاش نکند نمی تواند به شایستگی های خود پی ببرد و برای خود و انیده ای که پی رو دارد تصمیم بگیرد. زمانی که برای کار و تلاشی که برای ان انجام می دهید ببینید که این چیزها همان حرف هایی است که در فال قهوه زده ده یا اینکه این ثمره ان چیزی است که خودتان بروز می دهید و در زمینه این کار بیهوده که انجام داده اید پیشمان می شوید که باید گفت پشیمانی سدی ندارد. به همین دلیل تا می توانید از هر گونه فال به خصوص فال قهوه دوری کنید زیرا این باعث یک سری توهمات می شود و فرد با رویا پردازی نمی تواند منطقی عمل نماید. بحث رویا با واقعیت زمین تا اسمان تفاوت داشته و اگر فرد به فال قهوه دلخوش کند شب و روز دست از تلاش کشیده و زمانی که می بیند که این کار را بیهوده انجام داده بسیار از خود ناراضی می شود که فرصت های زندگی را دست داده و دیگر راه برگشتی برای باقی نمانده است. برای فال قهوه تا می توانید به عنوان سرگرمی از ان یاد کنید و برای بازی کردن و خنده و شادی از ان استفاده نمایید. هدف فال ها مخصوصا فال قهوه این بوده تا افراد در زمینه اینده نگری بتوانند ایده هایی را که مد نظرشان است به این فال ها تطابق دهند نه اینکه ان را به کلی برای خودشان در نظر گیرند و به این بیندیشند که این حرفایی که از طریق فال قهوه گفته شده را به عنوان اینده نگری واقعی خود در نر گیرند. گاهی اوقات یک سری هستند که بعد از اینکه فال قهوه را گرفتند با خود می گویند که ایا این کار واقعا درست است و یا فقط وقت خودشان را گرفته اند. باید گفت که این روش سبب می شود که فقط یک حرف های امیدوار کننده که اصلا هم صادق نیستند و هیچ دنباله ای ندارند بشنوند و نتوانند برای زندگیشان انگیزه ای داشته باشند. بنابراین این توصیه را از ما بشنوید و برای اینده تان به خوبی نصمیم بگیرد و دل به این فال قهوه خوش نکنید زیرا این کارها سبب سردرگمی فرد شده و او دیگر هیچ تلاشی نمی کند و با خود می گوید من که فالم خوب امده است پس اینده ام حتما تضمین می باشد.

فال تلفنی قهوه

فال تلفنی قهوه تضمینی خوب و عالی تاروت و قهوه 09903220910 خانم مژگان با تجربه بسیار بالا و سابقه درخشان


آخرین مقالات

logo-white-footer

فال قهوه

کلیه حقوق این قالب برای فال قهوه محفوظ می باشد